Alsóbélatelep története röviden

„Alább Lelle és az élénk Boglár, Külső-Somogy piacza, füröszti a habokban lábait, míg homlokát termő lugasok alatt hűvösíti. Azután a Fonyódi-hegy emeli fel erdő és lugas koronázta szép fejét, lősz és homok és homok meredekeit … Itt kanyarodik be a balatoni Nagyberek Somogyba mélyen, nagy területét a láthatáron köröskörül emelkedő nagy facsoportok s az ezek közül kisugárzó majorok jelzik, bent a homokos gyepet fehér és bivaly gulyák legelik, míg a balatonpart peremén a szőlő veti meg gyökerét a fehér fövenyben, beljebb szorítván az őslakó nádat.”

(Baksay Sándort, a csurgói diákot megidézte a táj szépsége és így írt Fonyód környékéről.)

Ma már csak a legöregebb bélatelepiek emlékeznek azokra az időkre, amikor a mai fürdőtelep helyén pusztaság, futóhomok és végeláthatatlan kukoricás volt! A község határát az 1925. évi közigazgatási tájékoztató lap szerint nyugaton az akkor még Balatonkeresztúrhoz tartozó Mária-telepi szőlők képezték, egy 1934-es térkép metszet szerint pedig kaszáló és legelő berek.

  • 1928-ban meghalt gróf Zichy Béla, akinek nevét viseli a „félszázados világhírű fürdőtelep: Bélatelep”. (Fonyód-Alsóbélatelepi Egyesület kiadványából, 1940.)
  • A 8 oldalági örökös elhatározta, hogy a Balaton partja mentén parcellázás útján értékesítik a szántóföldeket, ezáltal terjeszkedhetnek a már meglévő fürdőtelepek is.
  • Horváth Béla két mérnök barátjával, Kerékgyártó Miklóssal és Tamással vállalkozott a parcellázás finanszírozására. Így született meg Bélatelep Kertváros kialakításának terve.
  • 1930-ban megkezdődött a parcellázás.
  • Az első telektulajdonos Balázs István BSZKRT tisztviselő – Kossuth Lajos (ma Magyar Bálint) u. 35.
  • Az első ház 1930 telén készült el, tulajdonosa Németh József igazgatótanító, költő – Wekerle S. u.22.
  • Az adásvételi szerződés szerint a telektulajdonosok egyben tagjai a Bélatelep Kertváros Egyesületnek. Az Egyesület 1931. április 19-én tartotta alakuló ülését.
  • Az 1934. december 19-i közgyűlés elhatározta, hogy működési területének nevét – Bélateleptől megkülönböztetendő – ALSÓBÉLATELEP-re változtatja, az egyesület új neve pedig: Fonyód- Alsóbélatelepi Egyesület lett.

Vélemény, hozzászólás?