A Szent Anna kápolna parkosítási munkálatai

Az elmúlt hetekben új munka vette kezdetét kicsi kápolnánk környezetében: a kápolna bejárati – felfagyott és nagyon megrepedezett, így balesetveszélyes betonburkolata kerül cserére, helyére modern térkő kerül beépítésre.

2017. június 12-én örömmel vettük, hogy a Szent István téren személyesen beszélhettük meg a kápolna előtti terület parkosításának kérdéseit Zsiros Tiborral a fonyódi városüzemeltetés (röviden: VÜSZ) kertészeti csoportvezetőjével, főkertészével.
Személyemen kívül az Alsóbélatelepi Fürdőegyesület képviseletében megjelent Szalay László egyesületi titkár és Nádaskay Péter Szent István téri nyaralótulajdonos.

Az egyeztetés során, a megbeszéltek szerint a területrendezés ütemezése a következőképpen fest:

1. A téren idén nem épül járda. A jövőbeni esetleges járdaépítés igényét a helyi közösséggel megbeszéljük, és aszerint járunk el. Alapvetően a területet zöld parkként képzeljük el a jövőben is.

2. Június végéig elkészül a terület elegyengetése, szükség esetén a Városüzemeltetés földet hozat a mélyedések feltöltésére. A területre fűmagot vetnek, amelyet a fű megerősödéséig locsolni fognak.
(Ezúton kérem, hogy 1-2 hétig a fűmaggal vetett területet karókkal vegyék körbe, mert különben vasárnaponként az autók a területen parkolnak, és a fű tönkremegy. Van elég más lehetőség is parkolni a közelben.)

3. Az Alsóbélatelepi Fürdőegyesület kapcsolatai révén egyszerűsített kertészeti tervet készíttet, amely alapján Önök legkésőbb jövő tavasszal elkezdik a tér szakszerű parkosítását. (Lehetséges idei munkavégzés is, amennyiben a téren álló nyírfák elpusztulnak és helyettük ősszel új fákat kell ültetni.) Mindkét fél hivatalos úton jelzi Hidvégi József polgármester úrnak, a helyben lakó Farkas Gábor alpolgármester úrnak és a képviselőknek, hogy a munkához a jövő évi költségvetésben mekkora összeget szükséges biztosítani. Ha a tervek novemberig nem készülnek el, akkor egy tapasztalat alapján megállapított – velünk is közölt – költséget terjesztenek az Önkormányzat elé.

4. Alsóbélatelep területén a hasonló térrendezési, parkosítási munkákat a későbbiekben is egyesületünkkel egyeztetve fogják elvégezni.

A kápolna területén jelenleg térburkolási munkákat végzünk, amelynek költségét adományokból fedezzük.
Mi ezzel járulunk hozzá a Szent István tér védett területének méltó szépítéséhez. A térburkolási munkák a “Bélatelepi Nap” rendezvényre elkészülnek.

A beszámolót készítette Boda Zoltán, elnökségi tag.

Közmeghallgatás 2017. február 9.

Galéria

Jáky Miklós egyesületi elnök társaságában részt vettem a február 9-én tartott közmeghallgatáson. A közmeghallgatáson, mely az egész városra vonatkozott, nagyon kevesen vettek részt, érthetetlen, hogy a lakosság mennyire nem érdeklődik a közügyek iránt. A közmeghallgatáson a Polgármester úr egészségügyi okokból … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Tájékoztató a 2016.12.15. Önkormányzati Képviselő Testületi ülésről

Galéria

Szalay László titkári tájékoztatója: Az ülés két Alsóbélatelepet érintő kérdést tárgyalt. Ezek: 1. Az Önkormányzat meg akarja vásárolni a Torony étteremmel szemközt lévő, használaton kívüli éttermet, erről szándéknyilatkozatot ad ki. Vita volt arról, hogy mire fogják használni, esetleg továbbértékesíteni. Felmerült, … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Szalay László titkári tájékoztatója

Galéria

November 24-én ott voltam Fonyódon, a Fonyód város Képviselő Testületének rendes ülésén. A képviselő Testület Alsóbélatelepet érintő kérdést nem tárgyalt. Az ülés befejezéseként -mindig az utolsó hozzászóló vagyok- az alábbi kérdéseket tettem fel: Mikor lesz a következő testületi ülés, és … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Éves pénzügyi beszámolók

Galéria

A civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében az egyesületek 2012. évtől kötelesek évente részletes beszámolót benyújtani az Országos Bírósági Hivatal részére, valamint költségvetésüket nyilvánosságra hozni. A beszámolót elküldtük. Ami az éves költségvetéseinket illeti, azok fő számai minden évben … Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Tisztelt Alsóbélatelepi Üdülőtulajdonosok!

Az immár huszonnégy éve működő, 1991-ben alakult Alsóbélatelepi Fürdőegyesület igyekszik lépést tartani a korszellemmel, és ezért régi tervünket megvalósítva honlapot létesítettünk. Korunkra jellemző a hatalmas mennyiségű információ, és beláttuk, hogy az évente egyszeri közgyűlés ezek közlésére és megvitatására már nem elegendő.

Reményeink szerint honlapunkat talán azok is fogják tanulmányozni, akik nem minden alkalommal jönnek el üléseinkre. Ugyanakkor, egyesületről lévén szó, ahol mindennek a tagokért és a tagok akaratának megfelelően kell történnie, alapvetően fontos, hogy Önök is hangot adhassanak véleményüknek, meglátásaiknak, javaslataiknak, és a honlap erre is lehetőséget fog nyújtani. Bízunk benne, hogy élénk, felelősségteljes, építő szándékú eszmecsere fog kialakulni, amely talán hozzá járul a közösségi szellem erősödéséhez is.

Egyesületünk alapszabályban lefektetett célkitűzése az üdülőtulajdonosok érdekképviseletén és a helyi hagyományok ápolásán túlmenően a közösségi élet építése is, de sajnos ezen a téren értük el a legkevesebbet. Pedig az idősebbek elbeszéléseiből, és a 2009-ben megjelent szerény kiadványunkban, az Egyesületi Tükörben olvasható visszaemlékezésekből kitűnik, hogy a Bélatelepen nyaralók valamikor igazi közösséget alkottak. Tudjuk, más időket élünk, manapság olymértékű az elidegenedés, hogy legtöbben csak saját magukkal, legfeljebb szűk családi körükkel törődnek. Állítjuk, hogy ez így nincs jól, valljuk, hogy ezen változtatni kell, mert az ember alapvetően közösségi lény. Ezeket a célokat figyelembe véve hoztuk létre a honlapunkat, amelyet őszintén ajánlunk Mindnyájuknak.