Titkári tájékoztató a SPICC ügyében

Szalay László titkári tájékoztatója

Tisztelt Nyaralótulajdonos és a SPICCET használó horgásztársak!

Április 7-én a Polgármesteri hivatalban a Polgármester úrral és Erdei Barnabás alpolgármester úrral megbeszélést folytattunk, a téma elsősorban a SPICC (5190/4 hrsz. Vízmű, Schneider villa (jelenleg szombathelyi üdülő), Bacsák villa, Balaton által határolt terület) elzárásával kapcsolatos volt.

Polgármester úr bemutatta Fonyód város rendezési-szabályozási térképét, amelyen a SPICC területe Zkp besorolású, ami ”Beépítésre nem szánt terület, Z zöldterület-közpark” minősítésű. Ezek miatt indokolt és szükséges intézkedés a területről a gépjármű forgalmat kitiltani, ezt az intézkedést hozta meg az Önkormányzat. Hivatkoztunk arra, hogy a terület szélén történő gépkocsi közlekedés nem csúfítja el a területet, de ezen megjegyzésünk elutasításra került.

Javasoltam, hogy a horgászokat ne tiltsák ki, ezért a bejárathoz tegyenek ki egy szabályos KRESZ táblát, mindkét irányú gépjármű forgalom tilos, kiegészítő táblával: ”kivéve horgászigazolvánnyal és horgászfelszereléssel” Javaslatom elutasításra került, Polgármester úr szerint a KRESZ táblákat senki sem veszi komolyan, azt nem tartják be, a rendőrség nem ellenőrzi, az Önkormányzatnak pedig nincs embere az ellenőrzésre. Megjegyeztem, hogy azért kell a SPICCRŐL a horgászokat kitiltani, mert az Önkormányzatnak nincs megfelelő embere az ellenőrzésre (ehhez: no comment)

A megbeszélés során tájékoztattuk a Polgármester urat, arról, hogy a SPICC Badacsony felőli partja előtt nádirtás történt, ezt Polgármester nem tudta, meglepődve vette tudomásul. Egy állandó fonyódi lakos elmondta, hogy a nádirtást lefényképezte, mire a faházak képviselője odarohant, és életveszélyesen megfenyegette, hogyha a kép valahol megjelenik, a fényképező fonyódi lakost megöli. Mindebből arra következtetünk, hogy a nádirtás nem volt engedélyes.

Utólagos, a tárgyaláson el nem hangzott titkári megjegyzés: a terület jelenleg nem felel meg a zöldterület, főleg közpark kritériumnak. A területet jelenleg rendszeresen kaszált gyom, gaz borítja, azt soha, senki nem gyepesítette, a területet nem tartották karban, a pár évvel ezelőtti medertisztítás teherautói által okozott kátyúkat többszöri kérésünk dacára sem szüntették meg, így az nem park. A parknak előfeltétele a kézmosási vízivási lehetőség is, ívóvíz minőségú vízzel, ez sincsen

A gépjárművek kitiltása akkor lett volna megalapozott és indokolt, ha a parkosítás már megtörtént volna, a területet nem gaz, hanem jól ápolt gyep borítaná, és lenne vízivási lehetőség.A terület jelenlegi állapotában a gépkocsi forgalom kitiltása indokolatlan, még ha az jogosan is történt, s ezzel folytatódott a horgászok vízparttól történő minél nagyobb távolságban tartása, amit többször jeleztük, kifogásoltuk.

Az indokláskor szóba került, hogy a SPICCEN nudistázók is vannak, akik dolgukat is ott végzik. Nos erről csak annyit, hogy egyetlen nudista fordult elő eddig, aki -és ezt többen látták és igazolják-, hogy látták a strandi Wc-ből kijönni őt fürdőnadrágban.

A nudista eddig a szörfjét szállító gépkocsija mögött napozott. Ha a gépkocsikat kitiltják, nem lesz mi mögé elbújni, így nem csak azok fogják látni, akik eddig is bekukucskáltak az őt takaró gépkocsi mögé

Polgármester úr elmondta, hogy a csónakbehordó sója építése folyamatban van, használati szabályain még gondolkoznak. Egy intézkedés már biztos, a vízre helyezett csónakok után bérleti díjat fog kérni az Önkormányzat. A megbeszélésen nem hangzott el konkrét összeg, de félmondatokból sejteni lehetett, hogy nem egyszáz forint lesz a tarifa.

Polgármester úr elmondta, hogy a SPICC közpark marad, oda bárki gyalogosan bemehet, valamint a terület nem forgalomképes, és nem beépíthető, így esetleges eladásától, vagy épület létesítésétől nem kell tartani.

Polgármester úr tájékoztatott arról is, hogy tervezik a SPICCEN egy WC felállítását.

Titkári megjegyzés: a Balaton vízfelülete a VÍZÜGY kezelésében van, így tehát az Önlormányzat nem szedhet pénzt a Balatonon elhelyezett csónakokért, csak akkor, ha valamely szolgáltatást biztosít, de elsősorban csónak kikötőt létesít- Amikor jómagam a pár évvel ezelőtti kikötési hisztéria miatt csónakkikötők létesítését szorgalmaztam, az Önkormányzat részérőt totális, teljes elutasítást kaptam

A meglehetősen éles vitában végül is kompromisszum körvonalazódott, miszerint a bejáró sikátor zöldterülethez csatlakozó végénél 90 fokban elforduló, a tervezett sója felé irányuló zúzottköves út létesüljön, s ahol a kerítés visszahúzódik a Schneider villa (szombathelyi üdülő) – Bacsák villa előtt, ott néhány kocsiállásos parkoló létesüljön. Polgármester úr jó ötletnek tartotta, de megjegyezte, hogy utána kell nézni annak, hogy ZKP besorolású terúleten ez megengedett-e?

A fenti módosítások után a közlekedő rész és a zöldterület egymástól el lenne választva, javaslatunk szerin hatalmas, ember által meg nem emelhető, földre másfél méter távolságban elhelyezett gránit tömbökkel. Esetleges drótkerítés rendkívül ronda lenne.

Utólagos titkári javaslat: a jelenlegi gépjármű ”forgalom” ismerete alapján mintegy 12-13 parkolóhely lenne szükséges, ez az említett helyen nem valósítható meg, ezért a további állásokat az építendő sója szélétől lehetne kialakítani Badacsony irányába, az egészet fehér apró zúzottkő terítéssel. A bejáró sikátor jelenleg is ezzel van leterítve, több évtizedek óta nem kátyúsodott, jobb minőségű, mint egyes betonutak. A parkoló számok kialakításánál azt is figyelembe kell venni, ha a parkoló megvalósul, a faházak vendégei is ott parkolnának, így a 4-5 parkoló hely nem elég

Beközlekedő és parkoló létesítését javasoltam a STRAND utcai (valamikor II. Számú) strandra is de Polgármester úrék ettől is mereven elzárkóztak.

A továbbiakban hivatkoztam arra, hogy az elmúlt év októberében Jáky Miklós elnökünk társaságában voltunk Polgármester úrnál, s akkor a korábban már többször említett együttmüködésről is tárgyaltunk, kértük, hogy az alsóbélatelepi tervekről, történésekről előzetesen tájékoztasson bennünket az Önkormányzat, amiből semmi nem valósult meg. Javasoltam ezért, hogy az Önkormányzat és az Egyesületünk kössön írásos együttmúködési megállapodást.

Pogármester úr válasza: ”meglátjuk”.

Végezetül Polgármester úr visszautasította a korábbi levelemben foglalt, korrupcióra utaló megjegyzésemet.

Itt idézem a kifogásolt részt:

megjegyzés 2. felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a SPICC lezárásával kapcsolatban az utca népe nagyfokú korrupciót gyanít, emleget, mely kizárólag egyetlen magánember érdekét szolgálja szerintük valakit ugyancsak ”megkentek”

A korrupció vádját csakis a hozott döntés visszavonásával tudják Önök elhárítani!”

Titkári megjegyzés. A ”megjegyzés 2.” sajnálatos félreértés és nem pontos tájékozódás alapján történt, ezért a Polgármester úrtól

BOCSÁNATOT KÉREK!

Először is le kell szögeznem, hogy a Polgármester urat semmiképpen nem akartam megbántani, hiszen a rendszerváltoztatás utáni legjobb és legsikeresebb polgármesternek tartom, aki az elődei által felhalmozott sok–sok rossz, helyenként törvénytelen, de mindenképpen a Városunknak igen sok pénzébe kerülő intézkedéseit igen helyesen korrigálta, a Város adósságát annak növelése helyett eltüntette, a Város fejlődik, szépül.

Én a megjegyzésemet elsősorban a közhangulat tájékoztatásáról tettem, arról én nem tehetek, hogy a SPICC lezárása ilyen közhangulatot teremtett.

A közhangulat kialakulásában a történések szerencsétlen időbeni egybeesése is besegített.

Én két éve értesültem a lezárási tervről (a VÜSZ vezetőjétől)

Két éve kezdték meg a faházak felújítását

A faházak kezelóje, képviselője azóta, ha valaki beközlekedett a SPICCRE, ordenáré hangon,

hangosan üvöltözve riogatott, hogy ő majd elintézi az Önkormányzatnál, hogy a

SPICCET lezárják

A faházak felújítása befejeződött, annak bejelentették a megnyitását, egyúttal

elkezdték a vendéghorgászok meghívását, ezzel egy időben lezárták a

SPICCET.

A fenti események szerencsétlen egybeesése miatt, ha nem is jogosan, de érthetően merülhet fel az utca nem túl jól tájékoztatott emberében az idokolt, indokolatlan gyanú, miszerint a SPICC lezárása a faházak tulajdonosának az érdekében történt, és ez még csak nem is róható fel neki (mármint az utca emberének)

Ha a SPICC gépkocsik elöli elzárása mondjuk két évvel előbb, vagy három évvel később történik meg, senkiben nem alakult volna ki olyan képzet, hogy a két esemény között összefüggés lenne.

Csak zárójeles szinten emlékeztetnék arra, hogy az elmúlt átkos pártállami időkben is volt olyan, hogy ”hangulatjelentés”. Nos, én a megjegyzésemet ilyen formában, az Önkormányzat tájékoztatására tettem, vállalva azt, hogy a megjegyzésemet nem úgy kezelik, értelmezik, ahogyan azt gondoltam (sajnos, így is történt)

Mindazonáltal továbbra is tartom, hogy az utca tájékozatlan emberének rosszindulatú vádaskodásai ellen a legjobb ellenérv az lenne, ha a PARK kialakításáig, a terület parkosításáig a lezárást megszüntetnék, és a kaput addig eltávolítanák!

Szalay László titkár

Vélemény, hozzászólás?