Emléktábla avatás a Szent Anna kápolnában

Szeptember 4-én, pénteken az alsóbélatelepi Szent Anna kápolnában a hívek és a Bencés Diákszövetség tagjai ünnepi szentmisén közösen emlékezetek az egykori pannonhalmi tanár, Faggyas Edvin atya halálának 50. évfordulójára.

Az egybegyűlteket Nógrádi László, a Bencés Diákszövetség elnöke köszöntötte, a koncelebrációs szentmisét Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, volt pannonhalmi diák és Neumajer Zoltán plébános úr mondták. Edvin atyáról, a tanárról egykori tanítványai szóltak. A szertartás végén az érsek úr megáldotta a kápolna belső falára elhelyezett emléktáblát.

Edvin atya (Faggyas Edvin István 1919-1970) 50 évvel ezelőtt vendégeskedett Alsóbélatelepen a Bacsák villában. Bacsák György tudós, polihisztor a bencés diákok számára sátortáboros szálláshelynek ajánlotta fel házának kertjét, ezzel is kifejezve háláját a rendnek a második világháború során, illetve után nyújtott segítségért.

Edvin atya 1970 augusztus 9-én az alsóbélatelepi kápolnában tartott szentmiséje közben, 51 éves korában szívrohamot kapott. Még akadozva felolvasta az első olvasmány utolsó mondatát: „Vedd el Uram, életemet, én sem vagyok különb atyáimnál”, majd a graduálé kezdetét: „Áldom az Urat minden időben, szüntelenül zengem dicséretét. Boldogan dicsőítem Istent”, amikor összeesett. Hiába a gyors orvosi segítség, az ismétlődő szívrohamoktól meggyötört test aznap este visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Emléke előtt tisztelgett a gimnázium nevében a Bencés Diákszövetség, valamint Fonyód és Alsóbélatelep hívóközössége.

Kiegészítés a https://bencesdiak.hu/ oldalon megjelent beszámolóhoz írt hozzászólást idézve, amely még több információt szolgáltat Edvin atya tragikus napjáról:

“Egyébként egy érdekesség: családunk régi barátja Paolo Arato (Arató Pál Rómában élő magyar jezsuita szerzetes) véletlenül ott volt ezen a szentmisén és a rosszul levő Edvin atya helyett Ő fejezte be a misét. Amikor találkoztunk elmesélte és a hírekből összerakva kiderült valóban Edvin atyáról volt sz. Azt még elmondta, hogy amikor bement a sekrestyébe és mondta, hogy katolikus pap és befejezi a misét Edvin atya még megköszönte neki.”
Csorba Béla

Edvin atya emlékét őrzi még a bencés öregdiákok által alapított díj, a “Faggyas Edvin – díj”:

Bencés öregdiákok – Edvin atya tanítványai – alapították a díjat az arra legérdemesebb XI. osztályos tanuló számára, aki szorgalommal és kitartással eredményesen tanulja a kémiát vagy a biológiát.

FAGGYAS EDVIN István (1919-1970) Budapesten született, 1937-ben lépett a bencés rendbe. Tanulmányait a Szent Gellért Tanárképző Főiskolán Pannonhalmán és Budapesten végezte 1944-ben (biológia-földrajz szakos tanárként). Egyetemi tanulmányit befejezve Pannonhalmára kerül, ahol tanárként, nevelőként (prefektusként) és igazgatóhelyettesként dolgozott Alsóbélatelepen bekövetkezett hirtelen haláláig. Alapos felkészültséggel, széles műveltséggel, korszerű eszközökkel tanította szaktárgyait éppúgy mint a kémiát, művészettörténetet, pszichológiát és logikát. Szakkörben a filozófia elemeivel is megismertette az érdeklődőket. Nevelői egyénisége sokak számára egész életre szóló indítást adott. Belső gazdagságáról halála után naplójából szerezhettünk tudomást. Forrás: https://www.phbences.hu/eredmenyek/iskolai-dijak

Faggyas Edvin István 1919-1970

Az információk és a képek forrása:

Az emléktábla avatásáról írt beszámolót a Fonyód Média is megjelentette Facebook oldalán és Fonyód weblapján.

Vélemény, hozzászólás?