Bolla István atya és az alsóbélatelepi Szent Anna Kápolna

„Első és utolsó fenyvesi miséjét a Szent Anna Kápolnában mutatta be.”  ( Lombár Gábor polgármester búcsúztatója 2017. 09. 29. )

2013 őszének egyik szombatján megérkezett István atya az alsóbélatelepi Szent Anna Kápolnába (amely akkor még a Fenyvesi Egyházközséghez tartozott ) , megtartotta első szentmiséjét, majd nem rohant ki a kocsijához, hogy minél előbb eltűnjön, hanem kijőve a kápolna épületi részéből a hívek közé ment, tüzet kért és azt mondta: „ Hát, ezt a kápolnát is fel kellene újítani!”

Váratlan öröm töltötte el mindnyájunk szívét, akik ott álltunk, mert végre valakinek  –  az illetékesek közül  –  újra fontos lett a kápolna ügye és az alsóbélatelepi hívők közössége…

2014 kora nyarán ültünk össze az első megbeszélésre, ahol István atya elmondta – tapasztalatai nyomán – a pályázás lehetőségeit, menetét, és megkérte Aratóné Halmágyi Éva építőmérnök statikust és Boda Zoltán építészmérnököt, hogy kezdjék el a szervező és tervező munkát. Ő pedig tájékozódik és készíti a pályázat egyéb kellékeit.

Az első pályázat nem járt anyagi eredménnyel, de annál több erkölcsi, közösségi hozadéka lett.

Elkezdődött az önerő gyűjtése.

Boda Zoltán szervezésében 2014, 2015, 2016 és 2017 nyarán jótékonysági hangversenyekre gyűltünk össze a kápolna előterén. Az első előadáson mécsesek fényébe öltözött a kápolna. Boda Zoltán Pécsről hozta hozzánk a DivertimenTrió együttest, Gál Laura operaénekesnő Kaposvárról érkezett. A következő évben csatlakozott a fellépőkhöz a szintén kaposvári Vox Unitatis Kamarakórus is. 2016-ban nyaralótársunk, Sándor (Dörnyei) Éva tanárnő Budapestről a Musica Ludens kórust  meghívta, amelynek ő is tagja. A 2017-es évben szintén volt új fellépő: a pécsi Laki Tamás zongorajátékát élvezhettük.

A rendezvényekre nemcsak a katolikus, templomba járó hívek jöttek el természetesen, hogy adakozzanak, hanem azok a nyaralótulajdonosok vagy állandó lakók, illetve alkalmilag  itt nyaralók is, akiknek fontos volt,  hogy  az eredetileg is a nyaralótulajdonos első telepesek által felépített  kápolna újra megszépüljön és állaga megóvódjék. Ugyanis utolsó felújítását Németh Lajos atya végeztette el az 1980-as években.

A rendezvényeken összegyűlt pénzt az Alsóbélatelepi Fürdőegyesület is jelentős összeggel kiegészítette.

2015 augusztusában A.-né Halmágyi Éva felújítási koncepciótervet tett közszemlére a kápolna kertjében. Időközben vázlatokat készített Erdeős László építész és Nádaskay Péter építőmérnök is.

2016 tavaszán István atya kihirdette, hogy az addigi gyűjtés, adakozás összege meghaladta az egymillió forintot.

Mire elég ez?

Ismét megindult az együttgondolkozás, vita, megbeszélés, felmérések, tervezés, a fontossági sorrend felállítása stb.  Az interneten eszmecserék, kaputervek, elképzelések jöttek-mentek. Majd M. Novák András festőművész és Nádaskay Péter építőmérnök igen jó hírt hoztak. Baráti megkeresésük nyomán Bráda Tibor festő- és üvegművész felajánlotta, hogy az oltár mögötti 3 drótüveges ablak helyett 3 ólomüveg ablakot készít, amelyek ábrái Szent Annához, valamint a település sajátosságaihoz  ( Badacsony, Balaton ) is kapcsolódnak.

István atya és mindnyájan egyetértettünk abban, hogy élni kell az idős művész által kínált alkalmi lehetőséggel.

Bráda Tibor festő- és üvegművész az országban számos templom és egyéb közösségi tér gyönyörű ólomüveg-ablakegyütteseit készítette már el. 1984-ben Munkácsy-díjjal tüntették ki, 2002-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrendet kapta meg. Az Új Ember 2013. 12. 15-i számában így ír Mészáros Ákos: …üvegablakai „roppant szakmai tudást, elmélyült gondolkodást és mély hitet sugallanak.”.

Bráda művész úr vázlatokat készített. Elképzeléseit az interneten megnézhettük, szavazhattunk. Így készült el a Szent Anna Kápolna három gyönyörű Bráda-ablaka. A művész csak anyagköltséget számolt fel: munkája, művészete adomány volt a Szent Anna Kápolna és mindannyiunk  javára. Így maradt még pénzünk, hogy a külső betontábla tönkrement része térkőburkolatot, az egész tábla pedig szegélyt kapjon.

Büszkék és hálásak vagyunk, hogy egy kis közösség, mi alsóbélatelepiek István atya kezdeményező, biztató szavai nyomán kápolnánkat saját erőből, közadakozásból ilyen művészi értékkel gyarapíthattuk, és még a külső terület állagán is javítani tudtunk.

2017 tavaszán István atya megáldotta és felszentelte az ólomüveg-ablakokat.

2017 júliusában kiderült, hogy a Kaposvári Egyházmegye ad hárommillió forintot a felújításhoz. Ezt a hírt még István atya hozta, és kérte, hogy jelöljük meg a felújítás azon munkáit, amelyek ebből a pénzből elvégezhetőek. Az egyeztetések után akkor a tetőfelújítás és az elektromos hálózat korszerűsítése mellett döntöttünk. A „csapat” egységesen elfogadta azt a látványtervet, amelyet Boda Zoltán építész még 2016 őszén készített ezekre vonatkozóan.

István atya utolsó szentmiséjét Alsóbélatelepen a Szent Anna Kápolnában tartotta 2017. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján. Halálos betegen. 2017. augusztus 20-án itt hagyott bennünket...

   „Elvesztettünk valakit, valakit, aki nem egy volt közösségünk tagjai közül …….. Életünk része, tartozéka, intézménye volt – hitünk, közösségünk mindenese.”  (Lombár Gábor polgármester búcsúztatója 2017. 09. 29. )

Epilógus

István atya halálának napján, az Úristen különös ajándéka folytán, a vasárnapi szentmisét Világos Krisztián (balatonfenyvesi származású) atya mutatta be, aki akkor már a püspökségen dolgozott. A szentmise után Nádaskay Péter és Boda Zoltán beszéltek vele. Az atya biztatott bennünket, hogy most az elképzelések valóra válhatnak.

István atya halála után a felújítási munkák folytatását a Kaposvári Egyházmegye illetékesei vették kézbe.

Krisztián atya mellett nagy hálával tartozunk Mohay Gábor egyházmegyei főépítésznek is. Ők kezdeményezték püspök atyánál a kápolna teljes felújítását. A főépítész úr és Boda Zoltán tervező feladata volt 2017. szeptember közepén, hogy ennek megfelelően, két hét alatt elkészüljön a felújítás valamennyi munkájára vonatkozó terv, leírás és meglegyenek a szükséges kivitelezői árajánlatok is.

A kivitelező kiválasztása után az előkészítésbe bekapcsolódott Neumajer Zoltán atya, fonyódi plébános, aki a továbbiakban az építkezést közvetlenül szervezte és irányította.

A kivitelezésért Steiner Csabának (Steiner Kft.), ill. a lakatos munkáért a Stehle-Bau Bt. -nek jár köszönet.

Átalakult a kápolna belső tere. Megépült a Boda Zoltán tervezte látványos, szép, üvegkeretes „nagykapu”. 

 A tervező azóta is jó szívvel gondol vissza Mohay Gábor szakmai hozzáállására,  aki rögtön felismerte, hogy itt nem egyszerűen egy nagy kapuról van szó, hanem a kápolna – mint szentély – , ill. a kert – mint templomhajó – közötti un. diadalív megjelenítéséről.

Az épület új tetőt, új külső vakolatot kapott.  Az egész külső felületre térkőburkolat került, amelyre új, időjárásálló padokat építettek.

A kertkapukat két új kapura cserélték (Schaller Emil fonyódi lakatosmester munkája ).

2019 nyarán  Reichart Gyula nyaralótulajdonos mérnök saját költségén felújíttatta a kőkeresztet.

Istennek hála, köszönet mindenkinek!

R.R.  B.Z.

2020. nyara

Vélemény, hozzászólás?