Tisztelt Alsóbélatelepi Üdülőtulajdonosok!

Az immár huszonnégy éve működő, 1991-ben alakult Alsóbélatelepi Fürdőegyesület igyekszik lépést tartani a korszellemmel, és ezért régi tervünket megvalósítva honlapot létesítettünk. Korunkra jellemző a hatalmas mennyiségű információ, és beláttuk, hogy az évente egyszeri közgyűlés ezek közlésére és megvitatására már nem elegendő.

Reményeink szerint honlapunkat talán azok is fogják tanulmányozni, akik nem minden alkalommal jönnek el üléseinkre. Ugyanakkor, egyesületről lévén szó, ahol mindennek a tagokért és a tagok akaratának megfelelően kell történnie, alapvetően fontos, hogy Önök is hangot adhassanak véleményüknek, meglátásaiknak, javaslataiknak, és a honlap erre is lehetőséget fog nyújtani. Bízunk benne, hogy élénk, felelősségteljes, építő szándékú eszmecsere fog kialakulni, amely talán hozzá járul a közösségi szellem erősödéséhez is.

Egyesületünk alapszabályban lefektetett célkitűzése az üdülőtulajdonosok érdekképviseletén és a helyi hagyományok ápolásán túlmenően a közösségi élet építése is, de sajnos ezen a téren értük el a legkevesebbet. Pedig az idősebbek elbeszéléseiből, és a 2009-ben megjelent szerény kiadványunkban, az Egyesületi Tükörben olvasható visszaemlékezésekből kitűnik, hogy a Bélatelepen nyaralók valamikor igazi közösséget alkottak. Tudjuk, más időket élünk, manapság olymértékű az elidegenedés, hogy legtöbben csak saját magukkal, legfeljebb szűk családi körükkel törődnek. Állítjuk, hogy ez így nincs jól, valljuk, hogy ezen változtatni kell, mert az ember alapvetően közösségi lény. Ezeket a célokat figyelembe véve hoztuk létre a honlapunkat, amelyet őszintén ajánlunk Mindnyájuknak.

Vélemény, hozzászólás?